నిత్యము స్తుతించినా | Nityamu Stutinchina Nee Runamu Song Lyrics – Song Lyrics All, Music Song Lyrics, Love Mp3 Song Lyrics, Indian Movie Films Song Lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=bn_LXcA_rws Nityamu Stutinchina Lyrics Sung by  and నిత్యము స్తుతించినా is Old Christian Jesus Song  and Nityamu Stutinchina Song Lyrics are Written by Unknown and Music is Given by Unknown, Nityamu Stutinchina…